BO1
Nieuwbouw 70 woonwerkhuizen met collectieve ruimten (waaronder een creche) en restaurant te Borneo-Sporenburg
voorbeeldplan gemeente Amsterdam, categorie bouwen op maat (1995)