Oostzanerdijk-II
Nieuwbouw 6 vrije sector koopwoningen