Neptunus en De Parel
Restauratie voormalig politiebureau en brandweerkazerne tot 10 vrije sector koopwoningen
  • voorgevel voormalige brandweerkazerne
  • voorgevel Kattenburgergracht
  • voorgevel voormalig politiebureau
  • fragment gevel
  • fragment gevel
  • voorgevel
  • fragment gevel
  • fragment gevel
  • fragment gevel