Jordaan Cluster Noord
Nieuwbouw en restauratie van 61 sociale huurwoningen, 1 miva-woning en 7 bedrijfsruimten op 10 lokaties aan de Lindengracht, Gouds-bloemdwarsstraat en Willemsstraat