De Inktfabriek
Restauratie voormalig fabrieksgebouw tot 23 wooneenheden voor jongeren, 2 ateliers en 2 bedrijfsruimten aan de Brouwersgracht