Cluster Dijk-A
Restauratie en nieuwbouw 25 sociale huurwoningen, 10 HAT-eenheden en 8 winkelruimten op 4 lokaties aan de Haarlemmerdijk en Buitenoranjestraat