Ruyschstraat - Blasiusstraat
Renovatie 2 panden tot 8 sociale huurwoningen in de Swammerdambuurt