Koffiehuis KHL
Restauratie voormalig koffiehuis Koninklijke Hollandsche Lloyd tot café, multifunctionele zaalruimte met buurtfunctie en bedrijfswoning
  • grote zaal
  • voorgevel Oostelijke Handelskade
  • grote zaal 2
  • caferuimte gezien naar voorgevel
  • grote zaal richting achtergevel
  • caferuimte met bar
  • zijgevel voor
  • zijgevel achter
  • achtergevel