Transformatie brandweerkazerne Van Ostadestraat
Transformatie van voormalige brandweerkazerne tot 9 sociale huurwoningen en een stallingsgarage