De Noostraat
Haalbaarheidsonderzoek naar de onderhouds- en renovatiemogelijkheden van een complexportiek-etagewoningen uit 1953
  • vg1