Mosplein
Haalbaarheidsonderzoek voor renovatie van 3 bedrijfspanden en 3 woningen