Oude Haagweg
Stedenbouwkundige studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een nieuwbouwlocatie in een naoorlogse wijk