Blok AB 23, 24 en 28
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het samenvoegen van woningen in de Staatsliedenbuurt