Actueel
 
Lezing op stadsvogel-conferentie
25-4-2006 gierzwaluwneststenen vrijburcht_web(1).jpg Op de door Vogelbescherming georganiseerde stads-vogelconferentie hield Willem van Gils een voordracht over "Architectuur en stadsvogels". Aan de hand van vele binnen- en buitenlandse voorbeelden werd getoond dat het aanbrengen van nestvoorzieningen voor stadsvogels een middel kan zijn om de architectuur te verrijken. Het laten zien van inspirerende voorbeelden kan architecten over de streep halen om rekening te houden met nuttige vogels als gierzwaluwen en huismussen.  Een goed middel hiertoe zou het instellen van een tweejaarlijkse Stadsvogel-Award zijn. Heeft u interesse dan sturen wij u graag een handout van deze lezing, en/of de lezing in powerpoint: w.vangils@casa-architecten.nl.